Privacybeleid

Online reserveringen

Kamer

Door deze mededeling, het bedrijf Eugenia Bahr CIF J-X0094796 (hierna "de Onderneming") informeert de gebruikers van haar website www.hotelcaleta.com haar beleid van de bescherming van persoonsgegevens (hierna: "Persoonsgegevens") om vrij en vrijwillig te bepalen of zij willen leveren aan de Vennootschap Persoonsgegevens vereist in het aanvraagformulier en reservering contact. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om ze aan te passen aan nieuwe wetgeving en praktijken in de branche, om deze gegevens te beschermen.

De persoonlijke gegevens worden automatisch verwerkt en opgeslagen in bestanden die eigendom en verantwoordelijk zijn van de  vennootschap. 
Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, uitgevoerd door de Vennootschap of door derden voor hun rekening, is gericht op het handhaven van de contractuele relatie dat de cliënt, in zijn geval, met de Vennootschap, management, administratie, voorziening, uitbreiding en verbetering van de diensten van de Vennootschap, de aanpassing aan de smaak en voorkeuren van klanten, en de het verzenden, door de traditionele en elektronische zakelijke informatie over de diensten die het bedrijf biedt nu en in de toekomst.
De vennootschap zal geen persoonsgegevens aan derden overdragen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de getroffenen. De Vennootschap of, indien van toepassing, derden die persoonsgegevens ten behoeve van de Vennootschap  verwerken,hebben alle niveaus van de veiligheid en bescherming van de persoonsgegevens aangenomen die wettelijk verplicht zijn.  Wel moet de gebruiker zich ervan bewust zijn, dat de veiligheidsmaatregelen op Internet niet onfeilbaar zijn.  
Gebruikers hebben en kunnen recht op toegang, annulering, rectificatie en verzet uitoefenen door contact met het bedrijf optenemen door middel van e-mail hotelcaletalloret@gmail.com